HISTORIA I KORTHET

Zonterapins ursprung har man hittat i Nordamerika, Kina och Egypten. Det äldsta bildbeviset  är en väggmålning från ”Ankhamors grav” i Egypten, från ca 2330 år f. Kr.

Leonardo Da Vinci (1452–1519), kallade foten för

”ett ingenjörskonstens mästerverk" !

En amerikansk läkare vid namn William H Fitzgerald (1872 - 1942), fick upp ögonen för zonterapin som hade fallit lite i glömska genom åren.  Han studerade och testade olika sätt att via reflexzoner på kroppen - ge smärtlindring och självläkning.

Hans medhjälpare - Eunice Ingham - drev det vidare och fick zonterapi att bli en egen behandlingsform. Hon blev kallad för "Grundaren av Zonterapin". Till Sverige kom metoden på 1970-talet.