MOXABEHANDLING

Jag håller en glödande "Moxastav" över punkter eller kanaler på kroppen, så du på ca 2 cm avstånd känner värmen från den.